Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

AVLYST - Dagstur til Fredrikstad og Engelsviken Brygge 2. juni 2021

Busstur til Nord Europas best bevarte festningsby Fredrikstad med besøk i Gamlebyen og Engelsviken Brygge.

Fredrikstad med Gamlebyen.

Pris medlem: Kr.   700,-               Ikke medlem:  Kr. 1.095,-

Bindende påmelding via betaling til kto. 1506.47.89314 innen 4. mai 2021. Husk å merke betalingen med avsender.

Maks 35 deltakere. Smittevern vil bli fulgt i henhold til gjeldende regler.

Innbetalt beløp refunderes ved avlysning p.g.a. corona-restriksjoner.

Evt. spørsmål kan rettes til:

Leder Kine Langum – tel. 922 41 597 eller

Sekr. Barbro Bylund – tel. 992 62 349

Rett til programendringer forbeholdes.