Arnhild funger som leder

Nytt fra Pensjonistforbundet Finnmark

Arnhild Hegge

Arnhild Hegge

Nestleder Arnhild Hegge vil fungere som leder etter at Reidar Nilsen ble savnet og antatt omkommet 9.1.22. Det vil hun fungere frem til årsmøtet vårt som er planlagt å holde 29. -30. mars 2022.

STØTTE TIL LETEAKSJON ETTER REIDAR NILSEN.

Pensjonistforbundet besluttet at Pensjonistforbundet og Pensjonistforbundet Finnmark gir 50.000 kroner til leteaksjonen etter vår leder Reidar Nilsen som ble savnet og antatt omkommet 9.1.2022. Vårt største håpe ar at de finner han, derfor bidrar vi også med pengestøtte.

Dette skriver også iFinnmark og Sagat på sine nettsider.