Arild Bjørløw Nome tildelt Pensjonistforbundets hedersmerke

Kveldens foredragsholder var seniorveiviser i Sandefjord kommune, Gunnbjørg Furuset.

HEDERSMERKET: Leder Liv Krossøy overrekker Pensjonistforbundets hedersmerke til Arild Bjørløw Nome

HEDERSMERKET: Leder Liv Krossøy overrekker Pensjonistforbundets hedersmerke til Arild Bjørløw Nome

Arild Bjørløw Nome, som ledet foreningen i seks år - fra nesten nedleggelse i 2016 til blomstrende aktivitet i 2022 - ble tildelt Pensjonistforbundets hedersmerke på medlemsmøtet på torsdag. Leder Liv Krossøy overrakte merket til stor applaus fra de vel 70 frammøtte.

Kveldens foredragsholder var seniorveiviser i Sandefjord kommune, Gunnbjørg Furuset. Hun viste til en undersøkelse som tok for seg hva som kjennetegner velvære hos pensjonister. Ikke overraskende kom «en frisk og funksjonell kropp» øverst på lista.

Hun viste også til en omfattende studie fra USA. Denne dokumenterte at GODE RELASJONER er det som gjør oss lykkeligere og friskere.

Furuset satte også fokus på overganger i livsfasesituasjoner, og kommunens tilbud om livsviktige seniorsamtaler. Videre fortalte hun om kommunens tilbud om deltakelse, bl.a. «Kaffe og prat» 13 forskjellige steder i kommunen.

SENIORVEIVEISER: Kveldens foredragsholder, Gunnbjørg Furuset, er kommunens seniorveiviser.

SENIORVEIVEISER: Kveldens foredragsholder, Gunnbjørg Furuset, er kommunens seniorveiviser.

Etter hyggelig bevertning og sosial prat ved bordene, underholdt trubaduren John Kenneth Melby med gitarspill og sang.

Til slutt informerte Liv Krossøy om foreningens medlemstur til Hadeland Glassverk og til Kistefoss torsdag den 23.mai. Deretter var det loddtrekning, utdeling av gevinster til de heldige vinnerne, og «vel hjem».

TRUBADUR: Trubaduren John Kenneth Melby fra Tønsberg underholdt med gitarspill og sang.

TRUBADUR: Trubaduren John Kenneth Melby fra Tønsberg underholdt med gitarspill og sang.