Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ARBEIDS- OG INNKLUDERINGSMINISTER MARTE MJØS PERSEN BESØKTE PENSJONISTEN ONSDAG.

Ca 45 pensjonister hadde møtt opp for å høre/treffe arbeids-og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen onsdag formiddag. Hun hadde en kort innledning om aktuelle saker som i stor grad berører oss pensjonister. Deretter var det spørsmål/ kommentarer fra salen: Eldrerådet plass i kommunene, dårlig kommuneøkonomi, for mye bruk av vikarer innom omsorg, husbanken må få sin opprinnelige plass i bygging av sykehjem og omsorgsboliger, den kulturelle spaserstokken må styrkes til også å gi tilbud til pensjonister utenfor institusjon. Pasientombudet ble etterlyst. Vi savner etterslepet fra 2021 selv med et godt pensjonsoppgjør i 2023. Pasientreiser - ikke nødvendigvis pasientenes venn! Statsrådet avrundet med å kommentere innspillene. Arbeiderpartiets ordførerkandidat Guro Brandshaug takket for at de hadde fått kommet innom Pensjonisten! Foto: Roald Basma og Nils-Edvard Olsen