Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Aprilmøtet

.

Staut blikkfang for Aprilmøtet!

Staut blikkfang for Aprilmøtet!

Du har rett; hjorten overfor , et av bildene hans Paul Granberg, har ingenting med Aprilmøtet å gjøre. Red. har midlertidig problemer med bildeprogrammet, så måtte jeg bruke noe jeg fant i farten!

Aprilmøtet startet i Amfi, noe vi etterhvert er bitt vant med. Leder Sigmund ønsket oss - vi var ca 40, og representantene fra FIAS velkommen. Fra FIAS møtte Maren og Henning for å presentere Fjellregionens Interkommunale Avfallsselskap for oss, og eventuellt svare på spørsmål og i det hele tatt! Maren er kundekontakt på FIAS sitt hovedkontor, og hadde god greie på det hun snakket om, var godt forberedt og støttet seg av bilder på storskjerm . Det dukket og opp vettuge spørsmål og vettuge svar. Henning var, forsto vi, ansvarlig for og sakkyndig i innhenting av søppel fra distriktet. Forsamlingen fikk god orientering både om vår egen sortering og om hvor det blir av søpla vår etterhvert!

Orienteringen tok en time, og den gikk fort. Så dukket Arnt Sverre opp med toraderen sin. Han er jo en skikkelig entertainer som har godt grep om sitt publikum, og serverer et populært reportoar på sitt sjarmerende slentrende vis. Det ble ei trivelig stund med musikk på møtet. Det er å håpe at styret finner løsning på , og avhjelper savnet av musikk og allsang på møtene. For det er et savn!

Klokka gikk, og det ble tid for kaffe og biteti før vi gikk videre med møtet. Som sedvanlig vanket det gode smørbrød. Takk igjen til kjøkkengjengen som stiller opp for oss på hvert møte!

Sekretær Edvin hadde referater fra det mellomliggende styremøte , hvor nok sommerens utflukter tar mye av møtetida! Sigmund refererte fra Fylkesårsmøtet i Trysil som var 27. og 28. mars, hvor Sigmund og Randi var våre representanter. Møtet var givende, og vi fikk info. Edvin hadde og Ord for dagen, dagen som var sommerdag med en skikkelig våt-snø-dett, og således ikke særlig sommerlig. Men Edvin ga oss likevel fornemmelser, bla. a. ved å deklamere Bjørnson's Jeg velger meg april!. Vi fikk og en innføring i bruk av primstaven. Tror og at han benevnte den runestav?

Turprogrammet vårt for sommeren er ganske så omfattende og komplisert Det som er vedtatt er busstur med Hit og dit til Mjøstraktene - les Atlungstad den 29. juni. Vi var 29 som skrev oss på idag, så den turen er bankers. Turen koster 1.000 for hver, som må innbetales til konto 1850.48.11979 innen 25. april. For detaljer om turen, se marsmøtereferatet og link til innbydelsen.

Turen til Flor og Fjære i aug. kommer og på kartet på maimøtet, som på grunn av 17. mai blir den 9. Kanskje blir det og samkjøring med Steinvik-foreningen. Påmelding er satt til 7. juni. Innbydelse /faktablad også om denne turen ligger på marsmøtereferatet På maimøtet vil vår lokale Prøysentolker, Åge prest lese for oss - på orginalmålet! Og det blir tradisjonell spekematbevertning!

Bjørn hadde og et alternativ til 4-dagers; til Krakow i Polen med besøk til Auschwitz / Birkenau, konsentrasjondleire og til saltgruvene. Tilbudet ligger fortsatt der. Det er etter modell av De hvite bussene ,som fungerte ved frigjøringen i 1945.

Avsluttningsvis var det som sedvanlig åresalg med tilhørende trekking av lykkelige vinnere. Skjærfjøla, vakkert håndverk gitt av Ole Harry skal vinnes to ganger, dagens vinner ble Tone Tellum. Og jammen fikk Tone og napp i sofaputa som og må vinnes to ganger før den finner rett sofa! Kvelden ble avsluttet på tradisjonellt vis med Broderring og sang før vi dro hver til vårt.