Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Aprilmøtet

.

Vi Marida

Vi Marida

Denne gang var det "vårt eget" band, Vi Marida som var hyret inn for å underholde oss en time i april. Leder Jo ønsket velkommen til vårmøte, både til oss og til utøverne. I konkurranse med et nydelig vårvær, som vel må ta noe av skylda for relativt laber frammøte på aprilmøtet. Men vi som var med fikk mange musikalske godbiter. Marita og Adam fronter bandet, og med seg har de kapasiteter som Jørund med bass, Magnus på piano - og gitar og Sara som var veldig god til å spille på fela si! Vi opp i åra fikk høre endel låter som vi kanskje ikke hadde hørt før. Friske toner med tildels personlig bakgrunn. Tusen takk til Vi Marida ! Velspilt og samspilt!

Etter konserten fortsatte vi med lagsaker og det øvrige, sedvanlige programmet.. Sigmund hadde igjen med seg den gule bok, og fant der noen lette linjer! Han refererte og fra marsmøtet, mens det mellemliggende styremøte ikke ble noe av på grunn av sykdom. Ellers var styret opptatt av den planlagte bussturen til Trondheim. Mange skjær i sjøen bevirket at turen ble avlyst! Så tar vi tur-planene opp igjen på maimøtet. Jo antydet tanker om dagstur med privatbiler. Kanskje det er en brukbar ide ? Halvor har igjen planer om dugnad på Granheim, vil forfølge suksessen fra i fjor, og tillyste møte i atriumet fredag den 6. mai kl 1000 medbringende dertil høvelig antrekk og redskap. Det er Frivillighetens år i år må vite! Det ble og referert fra 50 års jubileplanene, at Forbundets folk fra både riks og fylke er bedt, og har visst takket ja. Det har også ordfører Even - til å møte på oktobermøtet, slik som forrige år.. Jo kunne og denne gang ønske nye medlemmer velkommen, Bente Støa og Tore Hansen ble behørig presentert. Det er positivt med også nye ansikter blant oss! Velkommen!

Neste post på programmet var bevertningen, masse gode smørbrød og kaffe er alltid populært. Takk til dere som stadig møter opp og forbereder bespisningen.

Siste post var - nå som før - åresalg med påfølgende trekking og lykkelige vinnere! Litt ekstra var at Vi Marida også la igjen noen CDer som fikk nye eiere! Av "gjengangerne" fikk Tore napp i Stor-Elvdalsvottene (begynnerflaks!) Tor fikk napp i trebollen fra Arne, og Sigmund sluttet seg til alle de som har napp i Skapet fra Kai. Så avsluttet vi med broderring før alle gikk hver til sitt etter nok en hyggelig aften.