Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

AP skuffer i pensjonsspørsmålet

«Regjeringens mål er en god og rettferdig pensjon for alle» heter det i Hurdalsplattformen som danner regjeringsgrunnlaget mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Siste punkt i kapitelet om pensjon slår fast at de vil «Øke minstepensjonen».

Minstepensjonen i Norge ligger på 167.125 kroner, langt under det EU fastsetter som fattigdomsgrense (EU60) som er nærmere 250.000 kroner. Pensjonistforbundet har også hatt ønske om å øke minstepensjonen og ikke bare la de være en del av det generelle lønnsoppgjøret. Skal minstepensjonistene bare gis det samme prosentvise tillegget som de andre, vil det bety at differansen i kroner vil bli stadig større.

Det har vært ført forhandlinger mellom SV og regjeringspartiene om spørsmålet. SV har nå brutt disse forhandlingene fordi de ikke har kunnet bli enige om heving av minstepensjonen. I stedet lener AP og SP seg på Høyre for bare å videreføre økningen med et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten.

Selv om regjeringen har gått inn med støtte for å få redusert kostnadene ved bruk av strøm, så vil likevel de med minstepensjon lide forholdsvis mye økonomisk. Det er heller ikke minstepensjonistene som har råd til å bytte ut sin gamle bensin-/dieselbil med end el-bil. Dermed blir de også straffet gjennom høye bensin-/dieselavgifter – i tillegg til at de må betale for bompasseringer og parkering – noe eierne av el-biler slipper.

Pensjonistforbundet ønsker forhandlingsrett for blant annet å kunne gi tilleggsøkning til minstepensjonistene slik lavtlønnstillegg gis i de vanlige lønnsforhandlingene. De ønsker også representasjon i Teknisk beregningsutvalg (TBU). Dette blir hellere ikke imøtekommet fra flertallspartiene, men de åpner for flere diskusjonsmøter om problemene.

Forbundsformann Jan Davidsen uttaler til VG (10. mars) at han er skuffet over regjeringens forslag. -Pensjonistene har hatt kjøpekraftsnedgang i mange år og nå topper det seg med strøm og matvarepriser uten kontroll. At man i en slik situasjon ikke tar særlig hensyn til de som har lav pensjon, viser en virkelighetsforståelse som er skremmende, sier Davidsen til VG.

Saken skal debatteres i Stortinget til torsdag (17. mars) og da vil Frp, SV og Rødt blant annet fremme forslag om at minstepensjonen skal reguleres i takt med lønnsveksten. I tillegg ber de regjeringen fremme forslag om en opptrappingsplan for minstepensjonistene slik at nivået økes med 7.500 kroner årlig fra og med 2023. «Nå er det vanlige folks tur» er Aps slagord for inneværende regjeringsperiode. At de ikke er villige til å gjøre noe ekstra for de som har aller minst, er skuffende!

Leif Andersen

talsmann

Pensjonistforbundet Fredrikstad