Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Allsang på fylkesgrensen

Et flott arrangement ble avviklet på Øse camping.

Musikeren gjorde en utmerket jobb med å lede allsangen.

Musikeren gjorde en utmerket jobb med å lede allsangen.

Da var det gjennomført "Allsang på Fylkesgrense" og dette arrangementet ble vellykket ut fra folks kommentarer. Bjerkvikmusikerne Svein, Anne Lise og Jan spilte opp og fikk allsangen til å ljome. Øse stilte med deilig mat og dessert, så ingen gikk sultne derfra. Busssjåføren Jan Krister fraktet alle trygt til Øse og hjem igjen, og det var nok mang en dansefot som trallet noen av de kjente sangene også på hjemturen.