Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Aldersdiskriminering - hva er det?

Forskjellsbehandling på grunn av alder kan være ulovlig, men ikke bestandig. Hvordan vet du om du er utsatt for aldersdiskriminering?

Usaklig forskjellsbehandling på grunn av alder er ulovlig på alle samfunnsområder. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Usaklig forskjellsbehandling på grunn av alder er ulovlig på alle samfunnsområder. (Illustrasjonsfoto: iStock)

- Det skjer antageligvis en del aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet, selv om det ikke er så mye framme i mediene og ikke så mye oppmerksomhet rundt det. Da kan man spørre seg hvorfor det er sånn. En av grunnene er kanskje at man ikke er så kjent med hva diskriminering er og hva som skal til for at en er diskriminert og ta en sak videre, sier Inger Eline Romundgard, sosiolog og seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Sammen med jurist og seniorrådgiver Warvin Ringkjøb holdt Romundgard webinar for Pensjonistforbundet om aldersdiskriminering, der det ble informert om hva som kan anses som diskriminering og ikke.

Alder

Usaklig forskjellsbehandling på grunn av alder er ulovlig, men mange aldersgrenser er saklige, og dermed ikke ulovlige. Men dersom du ikke får tilgang til visse tjenester på grunn av alderen din, kan dette være diskriminering.

Aldersgrenser og fordelaktige priser

Aldersgrenser som fremkommer av lov eller forskrift, anses ikke som diskriminerende. Et eksempel på en saklig, lovbestemt aldersgrense, er aldersgrensen for å motta stønad som ung ufør.

Fordelaktige priser som gis på grunn av høy eller lav alder anses heller ikke som diskriminering. At pensjonister og barn eksempelvis får rimeligere billetter på kollektivtransport er dermed ikke diskriminering. 

Unntaksadgang

Hvis forskjellsbehandlingen har et saklig formål, er nødvendig (det finnes ingen bedre handlingsalternativer) og ikke er et uforholdsmessig inngrep overfor den som diskrimineres (behovet for å diskriminere avveid mot behovet for å ikke bli diskriminert), er den lovlig.

LDO gir råd og veiledning

Lurer du på om du er blitt diskriminert? Ta kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). De gir gratis råd og veiledning.

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Tjenestene er gratis.

https://ldo.no/ombudet-og-samfunnet/kontakt-ldo/

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.