AKTIVITETSPLAN VÅREN 2022 - vedtatt den 8.03.22

Kirkenes Pensjonistforening er nå på full fart mot et normalt aktivitetsår igjen. Det blir medlemsmøter, busstur og avslutning før sommeren. Org.nr 971 408 766 TYDELIG STERK SYNLIG AKTIVITETSPLAN/MØTEPLAN VÅREN 2022 – revidert 8.03 - VEDTATT møtedager: Styremøter på tirsdager Medlemsmøter på MANDAG Dato Aktivitet Ansvarlig Merknad 05.01 Første dag etter jule- og nyttårsfeiring 11.01 Styremøte Styreleder 08.02 Styremøte Styreleder 28.02 ÅRSMØTE Styret 08.03 Styremøte Styreleder 16.03 Brannforebyggende Styreleder 21.03 Medlemsmøte Styret 24.03 Eldrefest Lions/Kirkenes PF 29.- 30.03 Fylkesårsmøte Finnmark PF Lakselv 05.04 Styremøte Styreleder 06.04 ? Fellesmøte i Pasvik Pasvikdalen PF 12.04 Busstur Styret 25.04 Medlemsmøte Styret 26.04 Busstur Styret 10.05 Styremøte Styreleder ???? Fellesmøte i Neiden Neiden PF 30.05 Medlemsmøte Styret 07.06 Styremøte Styreleder 20.06 Medlemsmøte/avslutning Styret (tur til Svanhovd) ??? Grilltur Eldrerådet + 3 PF-ER Kommentar: Endringer/tilføyelser kan komme og blir publisert i god tid. Vedtatt på styremøte den 07.12.21 og revidert på møte den 8.03.22