Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

AKTIVITETSPLAN/MØTEPLANEN VÅREN 2023

Styret vedtok den 5.12.22 aktivitets- og møteplan for våren 2023. TYDELIG STERK SYNLIG AKTIVITETSPLAN/MØTEPLAN VÅREN 2023 møtedager: Styremøter på tirsdager Medlemsmøter på TIRSDAGER Dato Aktivitet Ansvarlig Merknad 04.01 Første dag etter jule- og nyttårsfeiring 10.01 Styremøte Styreleder 24.01 Medlemsmøte Styret 07.02 Styremøte Styreleder 21.02 Medlemsmøte Styret 28.02 ÅRSMØTE Styret 07.03 Styremøte Styreleder 15.03 Eldrefest Lions/Kirkenes PF 14.03 Medlemsmøte Styret 20.- 21.03 Fylkesårsmøte Finnmark PF Karasjok 04.04 Styremøte Styreleder 06.04 ? Fellesmøte i Pasvik Pasvikdalen PF 13.04 Åpent møte m/ Harald O Normann – tidligere generalsekretær 22.04 BASAR Styret 25.04 Medlemsmøte Styret 09.05 Styremøte Styreleder 23.05 Medlemsmøte Styret 06.06 Styremøte Styreleder 20.06 Medlemsmøte/avslutning Styret (tur til Sanila?) ??? Grilltur Eldrerådet + 3 PF-ER Kommentar: Endringer/tilføyelser kan komme og blir publisert i god tid. Andre aktiviteter?? Jobbe med en sydentur? Eller reise i nærområdet) 05.12.22 neo Vedtatt i styre den 5.12.22