Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Aktivitetsplan første halvår 2024

Dato for møter og turer

13.02.24 Årsmøte på Frivilligsentralen kl 18.00

12.03.24 Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl 18.00

11.03.24 Bilfører 65+ på Frivilligsentralen kl 12.00-16.00

13.03.24 Bilfører 65+ på Frivilligsentralen kl 12.00-16.00

16.04.24 Medlemsmøte på Frivilligsentralen kl 18.00

11.06.24 Planlagt tur med buss og Raumabanen

09.07.24 Planlagt tur til Opera de Setra