Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

AKTIVITETSPLAN

Det er planlagt følgende aktiviteter for 2023/2024. Det tas forbehold om endringer.

l

l

13 mars 2023 Hyggekveld

17 april 2023 Hyggekveld

08 mai 2023 Hyggekveld

12 juni 2023 Sommerfest

juli 2023 Sommerferie

14 august 2023 Hyggekveld

11 september 2023 Hyggekveld

09 oktober 2023 Hyggekveld

13 november 2023 Hyggekveld

11 desember 2023 Julebord

08 januar 2024 Hyggekveld

12 februar 2024 Årsmøte

Andre aktiviteter Tur til Åland , Finland , mai 2023

3 -4 dagers tur , etter skoleferien sommeren 2023

Flere aktiviteter planlegges eventuelt etter hvert.

Husk at på hver "hyggetreff" -medlemsmøte betales kr.100,- i inngangspenger. Dette går til dekning av mat , kjøkkenhjelp , underholdning og baking. Styret kjøper gevinstene til loddsalg. Medlemmene skal ikke ha med gevinster.

På grunn av plassmangel på "hyggetreff" møtene er det kun de første 90 personene som melder seg på som får plass. Husk å gi beskjed i god tid dersom du ikke kan komme , slik at de som står på venteliste får mulighet til å delta.

I god tid forut for hver aktivitet vil medlemmene få tekstmelding (SMS) på mobiltelefon med detaljerte opplysninger om påmelding , underholdning , tema som tas opp , bevertning m.m. Hver aktivitet vil også bli behørig omtalt på vår facebook side og eventuelt på vår nettside.