Aktivitets- og friluftsdag for 5. klassinger

Det årlige tilbudet fra Pensjonistforeningen til elevene ved Karasjok skole 25.august, foregikk i Assebakti, 13 km fra Karasjok sentrum

Fletting av bånd utføres av vante hender

Fletting av bånd utføres av vante hender

Femte klassingene ble inndelt i grupper, og disse deltok på fem ulike poster, hvor forskjellige aktiviteter ble vist fram og elevene fikk prøve sine tilegnede kunnskaper. Postene var karding og spinning av garn, laging av sopelime, laging av bålplass, sennagress skjæring, og saging av bjørkeved.

Tørket sennagress brukes i vinterskotøyet

Tørket sennagress brukes i vinterskotøyet

Det var strålende solskinnsdag og skoleelevene koste seg med uteaktivitetene. Gjennom praktiske øvelser brukte pensjonistene naturen som en læringsarena. Selv om tiltaket var i den første skoleuka, ga elevene uttrykk for at det var en lærerik og innholdsrik dag.

Det var kø for å komme seg til bordet med hamburgere, kyllingvinger og pølser

Det var kø for å komme seg til bordet med hamburgere, kyllingvinger og pølser

For pensjonistene er friluftsdagen, en dag til å dele noe av kompetansen med de unge, samtidig som man blir kjent med den oppvoksende generasjon

Orientering i naturen

Orientering i naturen