Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

AKTIVITETS-/MØTEPLAN HØSTEN 2021

Styret har vedtatt å gjenoppta "vanlige" aktiviteter i Kirkenes Pensjonistforening, men da med til en hver tids gjeldende smittevernregler. Vi håper dette vil gi våre medlemmer en mulighet til å komme tilbake i "normal" livsrytme. Sosialt samvær er det på Pensjonisten hver onsdag og fredag mellom kl 09 og 13. Velkommen!

AKTIVITESPLAN/MØTEPLAN HØSTEN 2021

Kirkenes Pensjonistforening – møteplan 2. halvår 2021:

møtedager: Styremøter på tirsdager

Medlemsmøter på MANDAGER

Dato          Aktivitet                                Ansvarlig                     Merknad

07.09            Styremøte                                     Styreleder

28.09            Eldredagen                                    Eldrerådet             Samfunnshuset

04.10            Medlemsmøte                             Styret

05.10            Styremøte                                     Styreleder

07.10            «gratismiddag»                            SVK/Eldrerådet           Samfunnshuset

11.10            Fellesmøte                                     Styret                      Samfunnshuset

25.10            Medlemsmøte                             Styret

08.11            Styremøte                                     Styreleder

16.11            Busstur – Vadsø                           Styret

07.12            Styremøte                                      Styreleder

11.12            Julebord                                         Styret                      Lørdag

13.12            Medlemsmøte                              Styret

Siste åpningsdag før jul: Fredag den 17.12

Første åpningsdag ETTER nyttår: Onsdag den 5.01.22

Kommentar:

Endringer/tilføyelser kan komme og blir publisert i god tid i forveien.

Vedtatt den 07.09.21