Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Aktiviteter Sandnes lokallag

Smittesituasjonen i vårt område gjør at styret ser med forsiktig optimisme på å komme i gang med våre vanlige aktiviteter denne høsten.

M/S Sandnes fra en av sine mange populære tokter i Lysefjorden

M/S Sandnes fra en av sine mange populære tokter i Lysefjorden

Vi ønsker velkommen til høstens møteprogram med aktuelle og viktige tema i Austrått Bydelshus. For de som ønsker å holde kroppen i god form arrangerer vi tilpasset trening for våre medlemmer og andre i Austrått Bydelshus tirsdag og torsdag kl. 11.00 - 12.00. Til sist vil vi minne om Rådgivningskontoret for pensjonister som tar i mot timebestilling på telefon 905 00 585.

Vedlagt finner du Pensjonistforbundet - Sandnes lokallags sider (40-41-42) i LEIRGAUKEN vi nylig mottok.

Velkommen!