Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Aktiviteter i Frogner Pensjonistforening

Vi har faste aktiviteter mandag, onsdag, torsdag og fredag.

Mandager kl. 10 – 11 Trim i idrettshallen v/Berit Børke. Muligheter for kaffe kl. 11. Kr. 50 per person per gang.

Kl. 15.00 -16.00. Svømming Melvold svømmehall. (Møtes kl. 14.45)

Onsdager Kl. 10.00 Aktiv hygge. Vafler og kaffe kr. 30.

Kl. 12.00 Rosenbevegelse.

Torsdager kl.10.30 Gåturer på lavterskel nivå. I sammen med LHL. Oppmøte på Aktivitetssenteret. Muligheter for lunsj (etter gåtur) til kr. 50 som LHL tilbereder.

Kl. 15.00-16.00. Svømming på Melvold svømmehall. (Møtes kl. 14.45).

Fredager Kl. 10.00 Stikk innom dag. Kaffe/kake. Bingo. Quiz. Allsang. Middag med dessert. Kr. 80.

.

Månedsmøte hver første onsdag i måneden med underholdning, bevertning og loddsalg. Starter kl. 11.00 og slutter ca. kl. 14. Gratis inngang.