Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

AKTIVITET/MØTEPLANEN FOR VÅREN 2024

Styret har i møte den 5.12.23 vedtatt følgende møte/aktivitetsplan for våren 2024. Første åpningsdag i 2024 er ONSDAG DEN 3.01. AKTIVITETSPLAN/MØTEPLAN VÅREN 2024 møtedager: Styremøter på tirsdager Medlemsmøter på ONSDAGER Dato Aktivitet Ansvarlig Merknad 03.01 Første dag etter jule- og nyttårsfeiring 09.01 Styremøte Styreleder 24.01 Medlemsmøte Styret 06.02 Styremøte Styreleder 07. og 08.02 65+-kurs Styret 21. og 22.02 65+-kurs Styret 28.02 ÅRSMØTE Styret 05.03 Styremøte Styreleder 13.03 Medlemsmøte Styret 14.03 Eldrefest Lions/Kirkenes PF. 19. og 20.03 Fylkesårsmøte Finnmark PF Karasjok 21.03 Jubileum Fylkeslaget 02.04 Styremøte Styreleder 20.04 BASAR Styret 24.04 Medlemsmøte Styret ? Fellesmøte i Pasvik Pasvikdalen PF 07.05 Styremøte Styreleder 22.05 Medlemsmøte Styret 04.06 Styremøte Styreleder 20.06 Medlemsmøte/avslutning Styret torsdag Snøhotellet ??? Grilltur Eldrerådet + 3 PF-ER 28.06 Siste dag før ferien 07.08 Første dag etter ferien Kommentar: Endringer/tilføyelser kan komme og blir publisert i god tid. Andre aktiviteter?? Jobbe med en sydentur? Eller reise i nærområdet) 04.12.23 neo Vedtatt den 5.12.23