Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Agenda for årsmøte 2023

TORSDAG 23.FEBRUAR 2023 KL.18.30 PÅ SENIORSENTERET VESTBY.

Medlemsmøte  Pensjonistforbundet Vestby

Medlemsmøte Pensjonistforbundet Vestby

DAGSORDEN:

Åpning

Konstituering

·       Godkjenning av innkalling og dagsorden

·       Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen

3.    Styrets årsberetning for 2022

Regnskap for 2022

Innkomne forslag

·       Navneendring

·       Minne- og bidragsfond

Budsjett for 2023

Valg av leder, kasserer og styre, varamedlemmer og revisor

Valg av valgkomité 2 medlemmer

Valg av utsendinger til fylkesårsmøte i Akershus

10. Avslutning

Vestby 30.januar 2023

Styret