Agenda for årsmøte 2023

TORSDAG 23.FEBRUAR 2023 KL.18.30 PÅ SENIORSENTERET VESTBY.

Medlemsmøte  Pensjonistforbundet Vestby

Medlemsmøte Pensjonistforbundet Vestby

DAGSORDEN:

Åpning

Konstituering

·       Godkjenning av innkalling og dagsorden

·       Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen

3.    Styrets årsberetning for 2022

Regnskap for 2022

Innkomne forslag

·       Navneendring

·       Minne- og bidragsfond

Budsjett for 2023

Valg av leder, kasserer og styre, varamedlemmer og revisor

Valg av valgkomité 2 medlemmer

Valg av utsendinger til fylkesårsmøte i Akershus

10. Avslutning

Vestby 30.januar 2023

Styret