Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Aase Furali valgt som leder

På årsmøtet i Skjeberg Pensjonistforening onsdag ble Aase Furali valgt so ny leder.

Hun tar da over ledervervet etter Nils Johan Nilsen som har vært leder i åtte år. Nils, som er 95 år, gir seg ikke helt for han fortsetter som styremedlem. Den nyvalgte lederen har lang fartstid som tillitsvalgt i Fagforbundet og i politisk arbeid.