Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

9 April 1940 i Kristiansand

Presentasjon på møtet 26. September 2022

Inger Johanne og Knut Mæsel får takk av Torgny Aanensen for flott 9.  April presentasjon

Inger Johanne og Knut Mæsel får takk av Torgny Aanensen for flott 9. April presentasjon

På møtet i Kristiansand Pensjonistforening 26. September holdt Inger Johanne og Knut Mæsel en interessant presentasjon av hendelsene i forbindelse med angrepet på Kristiansand 9. April 1940. De viste mange kjente og mer ukjente bilder fra Kristiansand. Vi fikk informasjon om situasjonen på Odderøya før 9. April og om de hemmelige forberedelsene som ble gjort i Tyskland forut for det overraskende angrepet. De viste bilder av ødeleggelsene på Odderøya og skadene på sivile bygninger ellers i byen. Det var også bilder som var tatt av tyskerne i forbindelse med angrepet.

Musikeren Peter Wemø sang og spilte viser av Evert Taube og han underholdt også med små historier om den svenske trubaduren.

Etterpå var det servering av snitter, kringle og kaffe, - og mange av de fremmøtte fikk med seg en premie hjem fra kveldens utlodding!