8. MARS KRAV: TRYGDEOPPGJØRET 2022 - MINSTEPENSJONISTENE MÅ LØFTES TIL ET ANSTENDIG NIVÅ

Kirkenes Pensjonistforening finner det naturlig å markere seg i forbindelse den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Trygdeoppgjøret 2022 står for døren, og der er det viktig å fokusere på kvinner og kvinners levekår. 86 % av minstepensjonistene er kvinner – fortsatt dominerer kvinner i lavtlønnsyrkene, vansker med å få fulltidsstillinger selv om de ønsker det. Pensjonistforbundet krever et løft for disse 125 000 kvinnene i vårt samfunn. De som har minst, fortsetter å tape så lenge pensjonene KUN reguleres med en prosentsats. Vi i Pensjonistforbundet og lokalforeningene vil derfor bruke kvinnedagen den 8. mars til å vise vår solidaritet med kvinner som også i pensjonsalderen sakker akterut når det gjelder inntekt/pensjon. Kirkenes Pensjonistforening vil løfte frem følgende krav/paroler som Pensjonistforbundet har fremmet: 1. Mer rettferdig pensjon NÅ – gi oss forhandlingsrett 2. Løft de lave kvinnepensjonene NÅ 3. Rettferdig kvinnepensjon NÅ 4. Vi gamle går ikke hjem – vi går for en mer rettferdig verden 5. Feminismen har ingen alder