Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

8. MARS KRAV: TRYGDEOPPGJØRET 2022 - MINSTEPENSJONISTENE MÅ LØFTES TIL ET ANSTENDIG NIVÅ

Kirkenes Pensjonistforening finner det naturlig å markere seg i forbindelse den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Trygdeoppgjøret 2022 står for døren, og der er det viktig å fokusere på kvinner og kvinners levekår. 86 % av minstepensjonistene er kvinner – fortsatt dominerer kvinner i lavtlønnsyrkene, vansker med å få fulltidsstillinger selv om de ønsker det. Pensjonistforbundet krever et løft for disse 125 000 kvinnene i vårt samfunn. De som har minst, fortsetter å tape så lenge pensjonene KUN reguleres med en prosentsats. Vi i Pensjonistforbundet og lokalforeningene vil derfor bruke kvinnedagen den 8. mars til å vise vår solidaritet med kvinner som også i pensjonsalderen sakker akterut når det gjelder inntekt/pensjon. Kirkenes Pensjonistforening vil løfte frem følgende krav/paroler som Pensjonistforbundet har fremmet: 1. Mer rettferdig pensjon NÅ – gi oss forhandlingsrett 2. Løft de lave kvinnepensjonene NÅ 3. Rettferdig kvinnepensjon NÅ 4. Vi gamle går ikke hjem – vi går for en mer rettferdig verden 5. Feminismen har ingen alder