Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

8. mars 2022

Markering

Foto: Kjell Arne Hugubakken

Foto: Kjell Arne Hugubakken

Vi skal markere oss 8. mars!

85 prosent av landets minstepensjonister er kvinner. En av årsakene er at kvinner fortsatt dominerer i lavtlønnsyrkene – og mange kvinner får ikke fulltidsstillinger, selv om de ønsker det. De som har minst vil fortsette å tape, så lenge pensjonene kun reguleres med en prosentsats. Pensjonistforbundet vil derfor bruke den internasjonale kvinnedagen 8. mars til å vise vår solidaritet med kvinner som også i pensjonsalderen sakker akterut når det gjelder inntekt.

Det haster!

Fristen for å melde inn paroler til 8. mars-komiteene rundt omkring nærmer seg. Ta kontakt med 8. mars-komiteen lokalt så snart som mulig og meld inn en eller flere av følgende paroler: 

1. Mer rettferdig pensjon NÅ - gi oss forhandlingsrett 

2. Løft de lave kvinnepensjonene NÅ 

3. Rettferdig kvinnepensjon NÅ 

4. Vi gamle går ikke hjem – vi går i tog for en mer rettferdig verden

5. Feminismen har ingen alder 

Mer informasjon kommer!

Vi vil sende ut mer informasjon om markeringen 8. mars etter hvert. Vi håper så mange som mulig av våre lokalforeninger vil delta og på den måten bidra til å sette søkelys på en viktig sak. 

Vennlig hilsen

Bjørg-Karin B. Buttedahl

Kommunikasjonssjef

Tlf 99 44 55 29

www.pensjonistforbundet.no

Følg oss på Facebook.