5000 kroner til Ukraina

Den store viljen til å kjøpe lodd på vårt siste møte, gjør at vi nå kan sende 5.000 kroner til Røde Kors. Det ble før loddsalget opplyst at det som kom inn av penger skulle gå uavkortet til arbeidet som Røde Kors gjør i Ukraina, opplyser kasserer Leif Andersen i Pensjonistforbundet Fredrikstad.

Vel 75 pensjonister hadde møtt fram for å høre Joop Cuppen snakke om digitalt utenforskap

Vel 75 pensjonister hadde møtt fram for å høre Joop Cuppen snakke om digitalt utenforskap

Vel 75 pensjonister hadde benket seg i +Huset på Holmen da prosjektleder Joop Cuppen fra Seniornett Norge begynte sitt foredrag om digitalt utenforskap og bruk av velferdsteknologi. Det er nærmere en million mennesker i Norge som har lav digital kompetanse og av disse er 600.000 over 55 år. Det er derfor viktig at myndighetene ikke glemmer at det også må finnes digitale løsninger.

For å avhjelpe behovet for manglende digital kompetanse arbeider Seniornett sammen med Pensjonistforbundet for å opprette datastuer rundt om i landet. Dit kan pensjonister komme for å få hjelp og veiledning for sitt digitale problem.

Daglig leder av Frivilligsentralen Sentrum, Inger Marie Solgård, var også til stede og fortalte hva de kunne bidra med når det gjaldt å minske følelsen av utenforskap.