Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

50 års jubileum

Lørdag 2. september feiret vi at Vegårshei Pensjonistforening ble stiftet for 50 år siden. 80 medlemmer og gjester deltok. Spesialrådgiver Harald O. Norman åpnet arrangementet med å minne oss på at vi nå er èn million personer over 67 år i Norge. At vi er 2 hele generasjoner pensjonister, der mor og datter begge er medlemmer. Det betyr at vi er like ulike i interesser og like ulike i hva vi er engasjert i, som ellers i befolkningen. Pensjonistforeningen må derfor sørge for at det legges til rette for flere typer aktiviteter, slik at en kan velge ut fra interesse. Harald minnet oss på at vi er ressurser for samfunnet langt mer enn "til bry" og belastning. Det betyr at vi må kreve å bli hørt både nasjonalt og lokalt og at vi må kreve å bli involvert i alle saker som betyr noe for eldre i samfunnet. Det ble gitt nyttig informasjon om viktige nasjonale saker som Pensjonistforbundet jobber med. Å sikre gode og rettferdige pensjonsberegninger er noe av det viktigste det jobbes med. Harald minnet oss om at pensjon ikke er noe vi "får", men at det er "utsatt lønn" som vi har krav på". Vi har jo alle betalt inn til folketrygden i alle de årene vi har vært i arbeid. Styrets egen Odd Olsen sto for maten og det ble servert nydelig steik og til dessert hjemmelaget karamellpudding. Benn Olaf Tvedt fortalte om foreningens historie. Underholdningen var det «Ragnhild’s» som sto for 4 flinke ungdommer var med og serverte. Det var gjester fra naboforeningene Gjerstad, Risør, Holt og Åmli. Roy Frimanslund fra fylkesstyret var gjest og hilste fra fylkeslag og sentralt. Ellers var det gjester fra Lions, Biblioteket, Frivilligsentralen og kommunen v/ordfører. Vi fikk mange fin blomster og gaver og ikke minst gode ord fra gjestene. Det ble en fin anledning til å bli bedre kjent og det er allerede avtalt at laget skal samarbeide enda mer på tvers av kommunegrensene. I tillegg til fortsatt samarbeid om turer, så er det også enighet om at det må samarbeides om felles temamøter, velferdsteknologi og om enda flere aktiviteter som er med å forebygger ensomhet blant eldre. Vegårshei Pensjonistforening har som eksempel allerede besluttet å ha min 2 felles styremøter med frivilligsentralen på Vegårshei. Vegårshei Pensjonistforening har i løpet av sommeren fått 14 nye medlemmer :-)

Harald Olimb Norman gir oss nyttig informasjon om viktige nasjonale saker.  Spesielt om viktigheten av å sikre pensjonsrettigheter fremover.

Harald Olimb Norman gir oss nyttig informasjon om viktige nasjonale saker. Spesielt om viktigheten av å sikre pensjonsrettigheter fremover.

Alle koste seg og fikk en god skroll i påvente av den gode maten

Alle koste seg og fikk en god skroll i påvente av den gode maten

Sekretær i foreningen Eva Nilsen, ledet kvelden og informerte om programmet for kvelden

Sekretær i foreningen Eva Nilsen, ledet kvelden og informerte om programmet for kvelden

Helt fantastisk at så mange av medlemmene valgte å delta.

Helt fantastisk at så mange av medlemmene valgte å delta.

Nils Audun Gryting fra Gjerstad Pensjonistforening (tv) var en av gjestene

Nils Audun Gryting fra Gjerstad Pensjonistforening (tv) var en av gjestene

Kristine Simonstad fra Frivilligsentralen sitter er ved siden av Benn Olaf Tvedt (kasserer).

Kristine Simonstad fra Frivilligsentralen sitter er ved siden av Benn Olaf Tvedt (kasserer).

Kjell Skarheim fra Risør foreningen hilste til oss med gode ord. Kjell stilte i tillegg opp og tok de aller fleste bildene fra kvelden :-)

Kjell Skarheim fra Risør foreningen hilste til oss med gode ord. Kjell stilte i tillegg opp og tok de aller fleste bildene fra kvelden :-)

Kasserer Benn Olaf Tvedt fortalte om foreningens historie fra 19 juni 1973 og frem til i dag.

Kasserer Benn Olaf Tvedt fortalte om foreningens historie fra 19 juni 1973 og frem til i dag.

Ragnhild's underholdt med både musikk og sang

Ragnhild's underholdt med både musikk og sang

Nestleder Lars Simonstad takker fylkeslagets Roy Frimanslund for fin hilsningstale og gaven på kr. 2.000,-

Nestleder Lars Simonstad takker fylkeslagets Roy Frimanslund for fin hilsningstale og gaven på kr. 2.000,-

President i Lion's Vegårshei; Tore Smeland hadde med gave på kr. 2.000,-. Han minnet alle på at Lion's arrangerer pensjonisttur i Vegårshei hvert år. De legger turene til ulike steder i bygda, slik at vi kan bli bedre kjent med bygda vår. Tore presiserte at turene i "gamle dager" var for mannfolk, men at de i senere år og fremover, ønsker alle damer "kvinnfolkene" - like velkomne.

President i Lion's Vegårshei; Tore Smeland hadde med gave på kr. 2.000,-. Han minnet alle på at Lion's arrangerer pensjonisttur i Vegårshei hvert år. De legger turene til ulike steder i bygda, slik at vi kan bli bedre kjent med bygda vår. Tore presiserte at turene i "gamle dager" var for mannfolk, men at de i senere år og fremover, ønsker alle damer "kvinnfolkene" - like velkomne.

Odd Olsen (varamedlem) sto for den utrolig gode maten. Etter at han fikk gode ord og applaus; ville han takke og var selvsagt glad for at maten var god. Han takket de gode hjelperne som hadde stilt opp og jobbet i flere timer på kjøkkenet. Det ble bal litt misforståelse i potetbestilling, slik at ungdommene måtte bruke en del til potet skrelling.

Odd Olsen (varamedlem) sto for den utrolig gode maten. Etter at han fikk gode ord og applaus; ville han takke og var selvsagt glad for at maten var god. Han takket de gode hjelperne som hadde stilt opp og jobbet i flere timer på kjøkkenet. Det ble bal litt misforståelse i potetbestilling, slik at ungdommene måtte bruke en del til potet skrelling.

Tusen takk til kjøkkengjengen som sørget for mat, servering, kaffe og kake. Servitørene var fantastisk blide og gav god service til 80 sultne medlemmer og gjester.

Tusen takk til kjøkkengjengen som sørget for mat, servering, kaffe og kake. Servitørene var fantastisk blide og gav god service til 80 sultne medlemmer og gjester.