Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

40 års jubileum

Siggerud pensjonistforening feiret jubileet den 11. november 2022

Jubileumsmiddag på Glenne gård

Jubileumsmiddag på Glenne gård

Siggerud pensjonistforening 40 år

Siggerud pensjonistforening markerte sitt 40 års jubileum 11. november 2022 på Glenne gård, som ble en flott ramme for kvelden. 65 personer var til stede.

Jubileet startet med velkomstdrink før vi gikk til bord til en nydelig tre retters middag og sanger. Toastmaster Frank Robert Berg loste oss gjennom kvelden.

Leder i Siggerud pensjonistforening Niels Chr. Pedersen tok oss gjennom historien fra 1980 og frem til i dag. Det var Liv Brønnlund som i 1980 tok initiativ til å starte Siggerud pensjonistforening. Hun var da leder av sosialstyret i Ski kommune. Den 13. november 1980 var konstituerende møte på Siggerud gård. Vårt første styre besto av: leder Leif Melvik, som da også var leder av Ski pensjonistforening på den tiden, men ikke hadde noe imot å hjelpe i gang en pensjonistforening på Siggerud. Nestleder var Gunnar Gaarder, Kasserer Kr. Rogndokken, Sekretær J. Rogndokken og styremedlem Gunnar Bye.

Jevnlige aktiviteter gjennom tidene har vært eldretrim, basarer, sommerfester og julelunsjer.

Foreningen har gitt støtte til kirkeorgel og vi har engasjert oss i bibliotek på Siggerud, hvilebenker som ble etablert via Kiwanis. Seniorboliger på Siggerud har også vært en sak foreningen har jobbet med.

På 80 – 90 tallet hadde foreningen jevnlig invitasjon fra Siggerud skole ved 7. klasse som trakterte og underholdt pensjonistene.

På 2000 tallet har foreningen langt vekt på sosialt samvær med kulturelle og samfunnsmessige interesser. Vi har representant i eldrerådet hvor vi er med på å gi kommunens politikere innspill til saker som kan lette hverdagen for oss eldre.

I dag arrangerer vi teaterturer, turer med overnatting, sommeravslutning og julebord. Vi har søkt midler for å kunne etablere aktiviteter for eldre på Siggerud og i år, 2023, blir det digital oppgradering gjennom datakurs.

Siggerud pensjonistforening har helt fra starten i 1980 og fram til nå vært heldig at den har kunnet benytte lokaler på Siggerud gård.

 Til slutt poengterte Niels Chr. at vårt innholdsrike arkiv skulle bli tatt vare på for ettertiden.

Samtlige ledere for pensjonistforeningene i Nordre Follo: 60+Langhus, Ski, Kolbotn og Oppegård pluss fylkesleder for pensjonistforbundet i Akershus og ordfører i Nordre Follo var invitert. Mange fine taler ble holdt og blomster og gaver mottatt.

Ordfører Hanne Opdan gratulerte og poengterte verdien som slike foreninger har for eldre. Hun nevnte resultatet fra en undersøkelse som Røde Kors har hatt: Eldre har det godt, men undersøkelsen sa også at aktiviteter mangler. Ordføreren sa at tettsteder med aktivitet dermed er viktig. Hun nevnte to dokumenter fra kommunens side som var viktig for eldre. Det gjelder budsjett og arealplan som hun anbefalte å følge med på. Hun tok til orde for at vi var en aktiv og interessant forening, noe det store antall fremmøtte viste og hun ønsket oss lykke til i det viktige arbeidet vårt fremover.

Leder Niels Chr. Pedersen , ordfører Hanne Opdan og Akershus fylkesleder Sigmund Kristoffersen .

Leder Niels Chr. Pedersen , ordfører Hanne Opdan og Akershus fylkesleder Sigmund Kristoffersen .