Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

40 års jubileum

Karasjok pensjonistforening markerte en noe forsinket jubileumsfeiring på Scandic Karasjok

Forsamlingen lytter på innslaget fra lederen. Foto Svein A. Somby

Forsamlingen lytter på innslaget fra lederen. Foto Svein A. Somby

Karasjok pensjonistforening ble startet 18. desember 1981. Feiringen av 40 års jubileumet i mai 2022 ble startet med hilsninger fra ordfører Svein A. Somby i Karasjok kommune og fra styremedlem Vigdis Stordahl i Pensjonistforbundet Finnmark. Deretter var det allsang, lederen gikk deretter gjennom foreningens historie siden starten i 1981. En bildeserie fra foreningens aktiviteter de siste årene ble vist på storskjerm. Det ble utdelt gaver til tidligere ledere i foreningen. Gjestene inntok jubileumsmiddagen bestående av skavet reinkjøtt med tilhørende ingredienser i hotellets restaurant.

Foreningens leder Hagbart Grønmo og tolk Brita Kåven. Foto Svein A. Somby

Foreningens leder Hagbart Grønmo og tolk Brita Kåven. Foto Svein A. Somby