40 års jubileum

Karasjok pensjonistforening markerte en noe forsinket jubileumsfeiring på Scandic Karasjok

Forsamlingen lytter på innslaget fra lederen. Foto Svein A. Somby

Forsamlingen lytter på innslaget fra lederen. Foto Svein A. Somby

Karasjok pensjonistforening ble startet 18. desember 1981. Feiringen av 40 års jubileumet i mai 2022 ble startet med hilsninger fra ordfører Svein A. Somby i Karasjok kommune og fra styremedlem Vigdis Stordahl i Pensjonistforbundet Finnmark. Deretter var det allsang, lederen gikk deretter gjennom foreningens historie siden starten i 1981. En bildeserie fra foreningens aktiviteter de siste årene ble vist på storskjerm. Det ble utdelt gaver til tidligere ledere i foreningen. Gjestene inntok jubileumsmiddagen bestående av skavet reinkjøtt med tilhørende ingredienser i hotellets restaurant.

Foreningens leder Hagbart Grønmo og tolk Brita Kåven. Foto Svein A. Somby

Foreningens leder Hagbart Grønmo og tolk Brita Kåven. Foto Svein A. Somby