Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

2023 01 24 Referat fra medlemstreff NOPF kl. 12.00, Menighetshuset

Hovedtema på møte var Demens

71 deltakere, pluss innleggsholderne.

Tema demensomsorg:

Styreleder Knut Nilsen ønsket velkommen til medlemmene og innleggsholderne, og gikk kort dagens gjennom program

Tina Sjøvoll, Hukommelsesteamet ved tildelingskontoret, Narvik kommune

-         Litt statistikk først, ikke akkurat lystelige fremtidsutsikter:

I 2020 hadde Narvik 21.845 innbyggere, hvorav 520 var diagnostisert med demens.

For 2040 estimerer Statistisk Sentralbyrå at innbyggerantallet er gått ned til 20.552, mens antall demensrammede er gått opp til 853. Velbekomme…

-         Kommunen tilbyr pårørendeskolen – et årlig tilbud til pårørende til personer med kognitiv svikt og demens i Narvik kommune. Samtalegrupper. Aktivitetssenteret Villa Solborg.

-         Det finnes også flere nasjonale tilbud.

-         Når det gjelder muligheter for sporing for personer med kognitiv svikt, jobber kommunen med dette. Det jobbes også for andre typer smarthjemstiltak, som f.eks. dørsensor.

-         Det er flere nyttige digitale informasjonskilder: www.nasjonalforeningen.no/demens , www.aldringoghelse.no/demens, www.parorendesenteret.no/hjem, www.helsenorge . I tillegg finnes det selvfølgelig bøker og filmer om temaet.

-         Publikum stilte spørsmål, og fikk svar på det som Tina kunne svare konkret på. Bl.a. ble hun bedt om å ta med tilbake til kommuneledelsen at Villa Solborg ikke må legges ned, men heller øke sitt tilbud.

-         Også stemningsrapporter fra kommunens sykehjem ble tatt opp fra salen: der befinner det seg demente og hjelpetrengende beboere. Pårørende opplever at det ikke er tilstrekkelig personale til at behovene blir ivaretatt på en verdig og god måte, selv om de ansatte gjør som best de kan.

Narvik Demensforening ved Anne-Lise Christensen og Guri Indregard

Anne-Lise snakket overordnet om lokallaget, som ble stiftet i 2008. Pr. i dag har de 40 medlemmer, og tar gjerne imot flere. Hvert år i september arrangeres demensdagene, med ulike foredrag og arrangement. Foreningen har hyggetreff, kalt I GODT LAG, på Menighetshuset annenhver onsdag kl. 1100, med trim, levende musikk, kaffe og kaker.

Noen aktivitetsvenner besøker beboere på sykehjem, og de arrangerer også fellessammenkomster der.

Guri ga forsamlingen en personlig historie om sin en gang så aktive og oppegående mamma, og forløpet av demenssykdommen som snikende rammet henne. Fortellingen var nær og rørende, og gjenkjennbar for pårørende og andre som har lignende erfaringer med personer med demens.

Styreleder Knut takket for innleggene og den viktige jobben Narvik Demensforening gjør, og kunne fortelle at styret i NOPF har bevilget 500 kr til foreningen.

Til slutt kom Marit Edvardsen fra Narvik Bibliotek og Stig Johnsen fra aktivitetssenteret på Alléen og fortalte om det nye prosjektet som nå blir satt i gang: Datahjelpen Narvik, et lavterskeltilbud for å øke kompetansen hos eldre mennesker og andre som har behov for dette.

De ønsker å rekruttere veiledere fra den eldre garde, utfra tanken om at det gunstigste er at eldre hjelper eldre. Veiledningen skal for Narvik sentrums del foregå på biblioteket; tilbudet skal også gå i Bjerkvik og Kjøpsvik.

På biblioteket har de også temakvelder med gratis inngang hver andre uke, kl. 17.30 – 19.00. Se egen informasjon om dette på bibliotekets Facebookside.

Underveis: kaffe og vafler. Og før vi gikk hjem, hadde vi rukket en runde bingo.

Margareth Heitmann Rasch

referent