120 pensjonister på Rådhuset i Tvedestrand.

Harald O Norman og ”Ragnhilds” holdt oss i ånde.

Rådhuset var fullt til trengsel.

Rådhuset var fullt til trengsel.

120 pensjonister på Rådhuset i Tvedestrand.

Harald O Norman og ”Ragnhilds” holdt oss i ånde.

Poengene som Harald gir oss er gode for å jobbe videre i pensjonistforeningen.

At vi var så mange i kveld, og mange uten tilknytting til pensjonistforeningen, lover bra. Møtet ga et godt bidrag til å bli medlem. Nå håper vi på flere nye medlemmer.

At jentene fra ”Garn-Buketten” også ga sitt bidrag til en vellykket kveld er der ingen tvil om.

Ordføreren hadde en liten hilsen til oss, håper hun også ser at vi er en ”ressurss-gruppe”.

Vi må sloss for våre rettigheter, som Harald sier. Ingen ting er selvfølgelig lenger. Får vi forlite et år i pensjon, så vil vi aldri få løftet opp det igjen. 2000 for lite et år, neste år får vi heller ikke det igjen, da er vi oppe i 4000, 10 år utgjør dette 20 000. Slikt bør vi ikke akseptere. Bare Pensjonistforbundet tar jobben, meld deg inn i pensjonistforeningen.

Harald i sitt ess. Heldig som har han i Pensjonistforbundet.

Harald i sitt ess. Heldig som har han i Pensjonistforbundet.

"Ragnhilds" ga oss kulturen!

"Ragnhilds" ga oss kulturen!

Ikke bare Holtinger koste seg ved bordene, her fra Arendal.

Ikke bare Holtinger koste seg ved bordene, her fra Arendal.

Ordføreren gir pensjonistene ros for sin insats.

Ordføreren gir pensjonistene ros for sin insats.