Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

1. oktober er dagen for den internasjonale eldredagen

Eldredagen markeres på Ishavshotellet i Tromsø allerede lørdag 30. september kl. 12:00

Den internasjonale eldredagen 1, oktober skal bl.a. rette oppmerksomheten mot eldres behov når det kommer til helse og hvordan vi som eldre tar vare på vår egen helse og livskvalitet.

Tromsø eldreråd inviterer i anledning dagen på kaffe, kaker og underholdning ved Kjell Ove Hveding. Merk at markeringen skjer på Ishavshotellet allerede lørdag 30. oktober kl. 12:00. Arrangementet er gratis og alle er velkommen.