Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

1. oktober eldredagen

Lørdag 01.11.22 eldredagen på Sørumsand

Eldredagen 01.11.2022 på Sørumsand

Eldredagen 01.11.2022 på Sørumsand

Lørdag 1. oktober arrangerte Sørumsand Pensjonistforening Eldredagen. 1. oktober er FNs internasjonale dag for eldre. Dette er ett arrangement som Sørumsand Pensjonistforening har arrangert i mange år. I år var det 60 personer til stede på Sørumsand Misjonshus.

Dagen startet kl 11:00 med musikk av Lavvogutta. Fin musikk, som bidro til en god stemning hele tiden.

Det var også i løpet av dagen informasjon om besøksvennordning. Dette er et tilbud som Sørum Røde Kors har i dag, og som retter seg mot personer som av ulike grunner har behov for besøk. Disse besøkene kan være en prat og en kaffekopp i hjemmet, en spaser- eller biltur. Kanskje en tur på kafé eller til biblioteket. 

Bli besøksvenn, det er givende. Gi litt av din tid for andre.

Det var utlodning, med bl.a. gaver gitt fra noen forretninger på Sørumsand. Tusen takk til dem, og det ble reklamert litt ekstra for disse under trekningen. Utlodninga ga 4000 kr i kassa, noe som er ett bra bidrag til vår økonomi.

Takk til Lillestrøm kommune for deres økonomiske bidrag.

Tusen takk til alle som møtte opp, og gjorde dagen til en positiv opplevelse.