Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

081221-Avlyst pga de nye korona-restriksjonene Julelunsj med Bergen pensjonistforening

Torsdag 9. desember kl 15:00 i Scandic hotell, Håkonsgaten.

...

...

Bergen Pensjonistforening inviterer til julelunsj 9. des kl. 1500 på Scandic hotell i Håkonsgaten. 

Egenandelen er på kr 100 og betales inn til konto 3208 24 42838 innen 25. nov.

Merk innbetaling "Navnet ditt +Jul21". 

Mottatt innbetaling innen fristen er påmeldingen.

Velkommen til en hyggelig førjulssamling!

Vennlig hilsen

Styret Bergen Pensjonistforening