Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åsmøte 2021

Lørenskog Pensjonistforening

På grunn av koronasituasjon vil vårt planlagte årsmøte den 31.05.2021, først bli avholdt når vi kan møtes fysisk. Mer info vil komme senere når dato og sted er avklart.

Årsmelding og regnskap ligger på vår hjemmeside: www.lorenskogpf.no

Styret, LPF