Åsmøte 2021

Lørenskog Pensjonistforening

På grunn av koronasituasjon vil vårt planlagte årsmøte den 31.05.2021, først bli avholdt når vi kan møtes fysisk. Mer info vil komme senere når dato og sted er avklart.

Årsmelding og regnskap ligger på vår hjemmeside: www.lorenskogpf.no

Styret, LPF