Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsskiftet 2022 - 2023

Karasjok pensjonistforening har på nytt lagt bak seg et aktivt medlemsår i 2022. Tilbakemeldingene fra medlemmene over virksomheten har vært positive. Økningen i medlemstallet tilsier at foreningen har et godt renommé i lokalsamfunnet. Styret i foreningen inviterer medlemmene til å ta del i tilbudene som vi vedtar på årsmøtet i februar 2023.

Foreningen inviterte bygdas pensjonister til juletallerken på Scandic Karasjok

Foreningen inviterte bygdas pensjonister til juletallerken på Scandic Karasjok

Styret i Karasjok pensjonistforening takker for støtten vi har mottatt i 2022. Disse har bevilget oss midler og vi er takknemlig for hvert bidrag: Finnmarkseiendommen/FeFo, Karasjok kommune, Pensjonistforbundet, Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, Troms og Finnmark fylkeskommune, Frivillighet Norge "Vår dag". Styret takker også medlemmene for deltakelse på turer og medlemsmøter. Takk også til samarbeidet med Pensjonistforbundet Finnmark, Kautokeino pensjonistforening og Soster foreningen i Utsjoki, Finnland.

Velkommen til nytt organisasjonsår i 2023.

Noen av pensjonistene venter på kaffen og desserten.

Noen av pensjonistene venter på kaffen og desserten.