Årsskiftet 2022 - 2023

Karasjok pensjonistforening har på nytt lagt bak seg et aktivt medlemsår i 2022. Tilbakemeldingene fra medlemmene over virksomheten har vært positive. Økningen i medlemstallet tilsier at foreningen har et godt renommé i lokalsamfunnet. Styret i foreningen inviterer medlemmene til å ta del i tilbudene som vi vedtar på årsmøtet i februar 2023.

Foreningen inviterte bygdas pensjonister til juletallerken på Scandic Karasjok

Foreningen inviterte bygdas pensjonister til juletallerken på Scandic Karasjok

Styret i Karasjok pensjonistforening takker for støtten vi har mottatt i 2022. Disse har bevilget oss midler og vi er takknemlig for hvert bidrag: Finnmarkseiendommen/FeFo, Karasjok kommune, Pensjonistforbundet, Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, Troms og Finnmark fylkeskommune, Frivillighet Norge "Vår dag". Styret takker også medlemmene for deltakelse på turer og medlemsmøter. Takk også til samarbeidet med Pensjonistforbundet Finnmark, Kautokeino pensjonistforening og Soster foreningen i Utsjoki, Finnland.

Velkommen til nytt organisasjonsår i 2023.

Noen av pensjonistene venter på kaffen og desserten.

Noen av pensjonistene venter på kaffen og desserten.