Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsrapport for 2021

Denne årsrapporten ble lagt fam for årsmøtet den 24. februar

Trimgjengen

Trimgjengen

Dette ble enda et spesielt år for Eidsberg Pensjonistforening. Årsmøtet, som vanligvis finner sted i februarmåned, måtte avlyses, Et ekstraordinært årsmøte ble derfor avholdt den 26. august i en periode da myndighetene ga oss mulighet til å ha en større gruppe mennesker under samme tak. Vi kunne heller ikke avholde medlemsmøter våren 2021, og vi hadde kun sporadiske styremøter.

Årsmøtet i august fant sted på Fortet Restaurant. Denne gangen kunne vi by de fremmøtte på en bedre lunch og hyggelig musikalsk underholdning. Vårt fylkeslag ga oss mulighet til å søke om pengestøtte slik at vi kunne tilby dette gratis for våre medlemmer.

På årsmøtet fikk vi valg av følgende styre:

Leder: Finn Pedersen

Nestleder Ingar Huseby

Kasserer: Eva Boehm Svendstad

Sekretær: Perer Gathen

Styremedlem: Anne Jorun Elvestad

Styremedlem: Wenche Johannessen

Vi fikk også anledning til å samle pensjonistene i vårt område til en markering av Eldredagen 30. september. Det ble en underholdende ettermiddag med kåseri av Kjell Erik Kristiansen. Han fortalte humoristisk om sine opplevelser som speaker rundt om i verden. Harder Sandvik underholdt med sitt trekkspill. Melby Sanitetsforening og Eidsberg Sanitetsforening serverte gode smørbrød. Dameklubben Idun kunne by på kaker.

Vi hadde også et medlemsmøte den 28. oktober på Mysen IFs klubblokale med allsang ledet av Eldrebølgen, fem voksne menn med vår nestleder som bassgitarist.

Eidsberg Pensjonistforening kunne også påkoste våre medlemmer en hyggelig julemiddag på Fortet Restaurant sist i november med god underholdning. Vi er dog redde for at det i framtiden vil bli vanskelig å finne økonomisk støtte til slike tilstelninger.

Høsten 2021 ble en begivenhetsrik periode for vår forening.

På årsmøtet i august la vi fram en spørreundersøkelse i et forsøk på finne ut hva slags aktiviteter våre medlemmer kunne ønske at Eidsberg Pensjonistforening burde sette i gang når denne pandemien er historie. Det viste seg at datakunnskap og ulike former for trim er av spesiell interesse. Dette tok vi hensyn til da vi la planer for vår videre virksomhet.

Vi har innledet et fruktbart samarbeid med de lokale helsemyndighetene. Det har foreløpig gjort det mulig for å oss å avholde 3 orienteringsmøter for de eldre i vår region. Det første fant sted på Mysen bibliotek den 12. oktober der tema var brannsikring i hjemmene. Det andre fant sted den 23. november. Ved denne anledning fortalte Irene Paulsen om eldres forhold til mat og kosthold. Den 8. februar i år fikk vi besøk av fysioterapeut Tina Johansen som hadde et interessant foredrag, med praktiske demonstrasjoner, om hvordan man skal unngå fallulykker i hjemmet. Det var stor interesse for alle tre foredragene. Dette halvåret vil vi by på to nye foredrag på Mysen bibliotek.

Vi har også hatt et samarbeid med Eidsberg Sparebank. De har stilt både lokaler og personell til vår disposisjon. Vi har foreløpig hatt to dager med kurs der tema har vært bruken av nettbank. Dette samarbeidet vil også fortsette dette halvåret.

I august fikk vi etablert Indre Østfold Datastue i samarbeid med Seniornett og Pensjonistforbundet sentralt. Vår målsetning er å dyktiggjøre våre medlemmer i bruken av ulike typer av datamaskiner. Siste halvår 2021 hadde vi to kurs i bruken av PC og to kurs i bruken av Ipad. Vi akter å ha flere slike kurs i tiden framover. Vi har også fått dannet avdelinger i Trøgstad og i Hobøl.

Denne dataundervisningen startet høsten 2020 med kurs i bruken av smarttelefoner og nettbrett i samarbeid med Mysen bibliotek. Vi håper også å kunne fortsette med dette samarbeidet.

Mosjon og fysisk styrke er viktig i pensjonsalderen. Siden augustmåned har vår trenings-og dansegruppe vært i full sving, fortsatt under dyktig ledelse av Grethe Løken. Vi har også startet en bocciagruppe med menn og kvinner i meget voksen alder. Disse gruppene har hatt tilhold i den nye rackethallen på Mysen.

Dessuten er Sterk og Stødig blitt etablert med lokaler på Mysen Bibliotek. Dette er et treningsopplegg for eldre som har balanseproblemer, et tilbud som er initiert og finansiert av vår fylkeslag. Det er kommet i gang i samarbeid med de lokale helsemyndighetene. Det startet i september med 27 deltagere, og etter jul er det etablert tre grupper med tilsammen ca. 40 ivrige pensjonister. Vi har som målsetning, og har fått en uformell lovnad fra kommunen, om at dette skal bli et permanent tilbud til stedets pensjonister.

Vi har søkt om ekstern støtte slik at deltagerne på datakursene og på Sterk og Stødig har tilbud om gratis vaffel og kaffe hver gang de møter opp. Vi er av den oppfatning at det sosiale samværet er av stor betydning i hverdagen, spesielt i den pandemisituasjonen vi har opplevd de siste par årene.

I november 2021 ble det også etablert et samarbeidsutvalg med de fire pensjonistforeningene i I.Ø.K. De har allerede hatt flere møter. En oppgave de har påtatt seg, er å forsøke å støtte og hjelpe Eldrerådet i I.Ø.K slik at det kan fungere bedre i den nye storkommunen. I den sammenheng har en representant fra Eidsberg Pensjonistforening og en fra Hobøl Pensjonistforening hatt et møte med kommunedirektøren og noen av hans nærmeste medarbeidere. Vi håper at noe positivt vil komme ut av denne samtalen. Dessuten er dette samarbeidsutvalget i ferd med å organisere et større møte for de eldre i vår kommune der tema vil være kosthold på institusjonene. Det er hevdet at 60 % av eldre på institusjoner lider av underernæring. Dette møtet vil finne sted på Rådhuset i Askim den 23. mars kl 15.00.

Per Gathen

Sekretær