Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsrapport 2020

Dette er ble et spesielt år for Eidsberg Pensjonistforening

Store gleder i hverdagen

Store gleder i hverdagen

Siste årsmøte fant sted 27. februar 2020 på klubbhuset. Det var godt frammøte. Det ble holdt et interessant foredrag av varaordføreren i IØK. Deretter var det sosialt samvær med kaffe og utlodning.

Det nye styret fikk følgende sammensetning:

Leder: Ragnhild Bratli

Nestleder: Finn Pedersen

Kasserer: Eva Boehm Svendstad

Sekretær: Wenche Johannessen

Styremedlem: Anne Jorun Elvestad

Styremedlem: Per Gathen (tok over som sekretær i oktober 2020)

Dette har vært et meget spesielt år for Eidsberg Pensjonistforening. Vi har ikke kunnet avholde noen medlemsmøter pga pandemien. Det ble planlagt et møte i august, men dette måtte avlyses et par uker før møtet skulle finne sted. Likeledes måtte det planlagte julemøte på Fortet avlyses, igjen pga møterestriksjoner pålagt av myndighetene. Det har vært noe aktivitet i trim-og dansegruppa.

Det har vært tilsvarende problemer med å avholde styremøtet pga myndighetenes pålegg. Vanligvis blir det avholdt ett styremøte per måned, men siden siste årsmøte har styret bare kommet sammen noen få ganger. Noen møter er blitt avlyst, andre har blitt utsatt.

- Det er inngått avtale, datert 8/7 2020; med Mysen Rackethall om leie av timer i hallen. Avtalt leietid vil være ukentlig fra kl 10.00 til 14.00 for seniortrim og seniordans. Lokalene kan også brukes til medlemsmøter siste torsdag i hver måned fra kl 17.00 til 20.00. Leiekostnader er satt til kr 2.000 per måned. Bare et begrenset beløp er blitt betalt det siste året siden vi bare har benyttet hallen noen få ganger til trim og dans. Vi er i ferd med å inngå en utvidet samarbeidsavtale med rackethallen som vil innebære at våre medlemmer skal kunne benytte alle de fasilitetene som hallen stiller til rådighet.

- I samarbeid med det lokale biblioteket har vi hatt kurs i bruken av smarttelefon og nettbrett. Det ble arrangert tre kurs i november 2020. Av kjente årsaker måtte vi begrense deltagerantallet per kurs til fem. Nye kurs ble planlagt i januar og i mars, men disse måtte avlyse. Senere samme vår ble det arrangert tre nye kurs i bruken av smarttelefon og et to-dagers lurs i trafikkopplæring.