Årsmøtetid

Det er årsmøtetid, og situasjonen i de forskjellige kommunene på Agder er veldig ulik – noe vi også ser i avviklingen av årsmøtene.

Noen lokallag velger å utsette årsmøtet til høsten eller helt til neste år, og kjører samme styre i år som i fjor. Andre lokallag bruker «papirmetoden», dvs. at deltakerne kan sende samtykke via posten, noe som selvfølgelig er litt tid- og ressurskrevende, men det går helt fint for lag som ikke har mange hundre medlemmer. Så er det noen lag som avvikler årsmøtet som en «konsert», dvs. at de sitter som på geledd med ansiktet samme vei og 1 meters avstand. Da er det ikke lov å bevege seg til andre steder i rommet. Lag som har behov for å velge nytt styre, ser dette som en god mulighet til å få gjennomført årsmøtet. For å minske smitterisikoen ytterligere, blir det ikke servert noe – hverken vått eller tørt.

I Vanse pensjonistforening valgte de den siste metoden, og fikk gjennomført årsmøtet og valg av nytt styre med tre friske, nye krefter inn. Møteleder Oddny Weier hadde godt grep om mikrofonen og ledet den tyvetalls forsamlingen igjennom årsmøtet i løpet av en halvtime. Laget har søkt om statsforvaltermidler og fått støtte til tre bussturer beregnet på sårbare, ensomme eldre som skal skje til høsten. Hovedaktiviteten er imidlertid ukentlige treff der eldre samles for å snakke om ulike tema og/eller sangaktivitet, men dette er dessverre nedstengt for øyeblikket på grunn av pandemien.

Fra og med 18. mai ser det nye styret i Vanse pensjonistforening slik ut; sittende fra venstre Oddny Weier (leder), John Kjørkleiv (sekretær og postmottak), Agnes Mørkesdal (styremedlem), stående fra venstre Magne Abrahamsen (styremedlem), Brynhilde Lindland (vara), Gerd Vindheim (vara) og Tore B. Johannessen (kasserer).

Husk at dersom lokallaget ikke har årsmøte, så må du sende årsmelding og regnskap underskrevet av ALLE i styret (ikke bare leder/kasserer) sammen med momskompensasjonsskjemaet og årsmøterapporten (du skriver bare «utsatt til neste år evt. høsten» dersom dere ikke har årsmøte).