Årsmøtet i Oslopensjonistene

Årsmøtet i Oslopensjonistene ble gjennomført 21. februar 2023

Årsmøtet ble innledet med foredrag av den nye byråden for helse, eldre og innbyggertjenester Marthe Scharning Lund (Ap). Hun hadde med seg byrådssekretær Mansoor Hussain. Marthe har bare vært byråd i 10 dag, men stilte sporty opp på årsmøtet. Foredraget ble godt mottatt og det kom mange spørsmål til byråden. En av de første sakene hennes blir en total omorganisering av Oslos helsehus.

Etter foredraget fortsatte møtet med årsmøte i Oslopensjonistene. Årsberetning og regnskap ble gjennomgått og det ble foretatt nye valg for de medlemmene i styret som ikke ønsket gjenvalg.

Referat fra årsmøtet finner du her.