Årsmøtet hedret Kjell Østingsen

Gullnål for 15 år som leder.

Leder Kjell Østingsen fikk Pensjonistforbundets Gullnål og Hedersbevis for 15 år som leder av Eidsfjord Pensjonistforening. Foto: Bjørn Pettersen

Leder Kjell Østingsen fikk Pensjonistforbundets Gullnål og Hedersbevis for 15 år som leder av Eidsfjord Pensjonistforening. Foto: Bjørn Pettersen

Godt oppmøte på årsmøtet 4. mars 2021.

Her kommer referat fra årsmøtet som er skrevet av Arnhild Kristoffersen.

Årsmøtereferat for Eidsfjord Pensjonistforening

4. mars 2021 på Holmstad Grendehus

Der var 33 medlemmer tilstede på årsmøtet.

Møtet ble åpnet av leder Kjell Østingsen

Som møteleder ble Kjell Østingsen valgt. Som møtereferent

ble Arnhild Kristoffersen valgt.

Deretter ble ordinære årsmøtesaker gjennomført.

Årsmelding for 2020 ble lest opp av leder, og ble enstemmig godkjent.

Revidert regnskap ble presentert av kasserer Jan Valle. Dette ble enstemmig godkjent.

Revisorer har vært Steinar Nikolaissen og Lillian Grøsnes.

Innkommet forslag fra styret om vedtekter for Eidsfjord Pensjonistforening ble enstemmig godkjent.

Valg:

Leder: Kjell Østingsen

Nestleder: (ny) Lillian Grøsnes, avtroppende: Harriet Rødsand

Kasserer: Jan Valle

Sekretær: Arnhild Kristoffersen

Styremedlem: (ny) Julianne Røsnes, avtroppende Nannbjørg Johnsen

Styremedlem: (ny) Bjørn Pettersen

Styremedlem: Tove Gabrielsen

Varamedlem til styret: Eivind Lydersen

Ny valgkomite`: Mai-Helen Walsnes, Cesilie Bøhn, Osvald Andreassen.

Vara: Bjørn Vollan.

Etter det ordinære årsmøtet fikk avtroppende nestleder Harriet Rødsand og mangeårige styremedlem Nannbjørg Johnsen blomster og takk for innsatsen.

Pensjonistforbundets Gullnål ble tildelt Kjell Østingsen, som har vært styrets leder i 15 år. Han ble også behørig takket for innsatsen så langt, med blomster og hedersbevis.

Møtet ble avsluttet med kaffe og bløtkaker.

Ref.

Arnhild Kristoffersen

Vedlegg

Årsmelding i Word-format.

Årsmelding 2020.docx

Årsmelding i PDF-format.

Årsmelding 2020.pdf
Avtroppende nestleder Harriet Rødsand overrakte  gullnål og hedersbevis til leder Kjell Østingsen. Foto: Bjørn Pettersen

Avtroppende nestleder Harriet Rødsand overrakte gullnål og hedersbevis til leder Kjell Østingsen. Foto: Bjørn Pettersen

Det nye styret. Fra v. Bjørn Pettersen, Arnhild Kristoffersen, Tove Gabrielsen, Kjell Østingsen, Julianne Røsnes, Lillian Grøsnes, Jan Valle og Eivind Lydersen. Foto: Gerd Eide Pettersen.

Det nye styret. Fra v. Bjørn Pettersen, Arnhild Kristoffersen, Tove Gabrielsen, Kjell Østingsen, Julianne Røsnes, Lillian Grøsnes, Jan Valle og Eivind Lydersen. Foto: Gerd Eide Pettersen.

33 medlemmer samlet seg til årsmøte. Foto: Bjørn Pettersen

33 medlemmer samlet seg til årsmøte. Foto: Bjørn Pettersen