Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøtet ble gjennomført som del digitalt fra 8.04 – 4.05.

Konstituerende styremøte i Holt pensjonistforening. Gammelt og nytt styre i Holt pensjonistforening var samlet i Skålandsveien hos Solveig og Tore Moen for og godkjennet årsmøtet, og konstituere seg. Årsmøtet ble gjennomført som del digitalt fra 8.04 – 4.05. Kl 17.00 4.mai var årsmøte sakene godkjent og et nytt styre var etablert. Nytt styre består av; Tore Moen leder, Anders Grændsen nestleder, Torkell Erik Gledje kasserer, Inger Johanne Johnsen sekretær, Anne Lise Sundsdal styremedlem og Bjørn Vestby vara til styret. Årsmeldinga var tynn, vi har ikke hatt medlemsmøte siden mars 2020. Riktignok har vi hatt 3 ”Bli kjent turer”, hvor opp mot 100 var med. Det er utemøter i et ”Bli kjent” miljø. Regnskapet hadde heller ikke de største utgiftene, selv om noe er bundet opp. Vi håper på et mer aktivt år i 2021. Vi forsøker å få nok med på busstur til lista i juni og 4 dagerstur til Flor og Fjære og Rosendal i august. Vi har også fått tilsagn om penger til et arrangement med Bjøro Håland. Dette er en gratis konsert, for å motvirke ensomhet blant eldre, arrangert gjennom Holt pensjonistforening. Likedan støtte til kurs for bruk av ”smarttelefon og I-pad”, arrangert av Seniornett i Arendal. Som medlem i Pensjonistforbundet er du med å påvirker trykket mot politikerne om bedre vilkår for oss eldre. Vi må stå samlet som en gruppe. Tore Moen Leder i Holt pensjonistforening.

Ny sekretær Inger Johanne Johnsen mottar lagets protokoll av mangårig sekretær Marit Lilleholt.

Ny sekretær Inger Johanne Johnsen mottar lagets protokoll av mangårig sekretær Marit Lilleholt.

 • Styret samlet
 • Leder Tore Moen og
sekretær Inger Johanne Johnsen
 • Anders Grændsen, Anne Lise Sundsdal, Torkell Erik Gledje og Ingeborg Helene Ausel
 • Styret samlet
 • Leder Tore Moen og
sekretær Inger Johanne Johnsen
 • Anders Grændsen, Anne Lise Sundsdal, Torkell Erik Gledje og Ingeborg Helene Ausel
 • Styret samlet
 • Leder Tore Moen og
sekretær Inger Johanne Johnsen
 • Anders Grændsen, Anne Lise Sundsdal, Torkell Erik Gledje og Ingeborg Helene Ausel
 • Styret samlet
 • Leder Tore Moen og
sekretær Inger Johanne Johnsen
 • Anders Grændsen, Anne Lise Sundsdal, Torkell Erik Gledje og Ingeborg Helene Ausel
 • Styret samlet
 • Leder Tore Moen og
sekretær Inger Johanne Johnsen
 • Anders Grændsen, Anne Lise Sundsdal, Torkell Erik Gledje og Ingeborg Helene Ausel
 • Styret samlet
 • Leder Tore Moen og
sekretær Inger Johanne Johnsen
 • Anders Grændsen, Anne Lise Sundsdal, Torkell Erik Gledje og Ingeborg Helene Ausel
 • Styret samlet
 • Leder Tore Moen og
sekretær Inger Johanne Johnsen
 • Anders Grændsen, Anne Lise Sundsdal, Torkell Erik Gledje og Ingeborg Helene Ausel