Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøtet ble avholdt torsdag 3.februar

Årsmøtet ble avholdt torsdag 3.februar på Anne Marits Catering. Leder Anne Marie Folde ønsket velkommen og overlot deretter ordet til John Roaldsøy.

Årsmøtet ble avholdt torsdag 3.februar på Anne Marits Catering. Leder Anne Marie Folde ønsket velkommen og overlot deretter ordet til John Roaldsøy. Men først sang forsamlingen «De nære ting», til akkompagnement av Olav Endahl og Jan Gunnar Nordskag, også kalt Sailors.

Etter valget har styret denne sammensetningen: Leder Anne Marie Folde, nestleder Synøve Folland, kasserer John Roaldsøy, sekretær Berit Botten og styremedlem Jorun Lystad. Leder, kasserer og sekretær var valgt for ett år. Dette betyr at Averøy pensjonistforening trenger rekruttering til viktige verv hvis den skal være liv laga. Vi trenger nye pensjonister som vil gjøre en innsats. Pensjonistforeningen er en viktig møteplass for mange for å treffe folk, prate, spise et måltid sammen, danse og le.

Etter at årsmøtedelen var avviklet ble det servert en velsmakende middag.

Så fikk Bent Eriksson fra fylkesstyret ordet. Han orienterte blant annet om at pensjonistforbundet har mistet 16.000 medlemmer under pandemien. Det er viktig at så mange som mulig er medlemmer, for at organisasjonen skal være så slagkraftig som mulig i det kommende trygdeoppgjøret. Pensjonistforbundet bidro sterkt til å få bort underreguleringen av pensjonene i fjor, så i år blir det spennende å følge opp dette og kjempe for forhandlingsrett med Staten, sa Eriksson. 2022 er frivillighetens år, så det vil være mulig å søke om penger både hos stat, fylkeskommune og andre instanser for å arrangere turer.

Som vanlig sto Synøve Folland for trekningen etter loddsalget, og som vanlig hadde hun en vits på lur. Neste møte er 3. mars.

Berit Botten, referent