Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøtet 2023

Pensjonistforbundet Østfold

Tirsdag 28.03.23 var det nærmest en fullsatt sal på Quality hotell Grålum.

Det var flott underholdning av kultur fra kulturnettverket og interessante innholdsrike innslag fra flere foredragsholdere.

Vi startet dagen med flott kulturinnslag, som dere kan se i bildet over. Der avsluttet de med en flott sang fra forestillingen om Yngve, som vi mange av oss var heldig å fikk delta på i høst, med gode tilbakemeldinger fra samtlige deltakere.

Vi var heldige å få et innslag om samspillet mellom sykehus og kommunenes omsorgstjenester av en engasjert samhandlingssjef; Odd Petter Nilsen. Det var veldig interessant og lærerikt for mange.

Vi var like heldig med  den engasjerte representanten fra forbundet sentralt; Inger-Marie Stokker. Det settes stor pris på å få overrukket slik viktig informasjon om forbundet sentralt, på en så engasjert og interessant måte. Flere hadde ordet til saken, og det ble gitt gode svar på det aktuelle. Takk for det!

Fylkesleder ble oppnevnt også som dirigent ved dette årsmøtet, og tok den rollen på en veldig god og humoristisk måte ved å gi ordet videre - som en utvalgt dirigent ellers ville gjort.

Vi var heldig å fikk besøk også i år av Tom B. Johansen, som så fint orienterte oss om samarbeidet mellom fagforbundet og pensjonistforbundet og hensikten om å stå sammen. Han informerte oss også om mulighetene til å sammen kunne søke om midler til samarbeidsprosjekter, noe vår fylkesleder også viste tydelig interesse for. Det enes om å invitere til et samarbeidsmøte så raskt som mulig, og vi vil takke for mulighetene dette vil gi oss.

Det var også, etter vedtektene lagt frem forslag til styremedlemmer fra valgkomiteen ved deres leder Signe Øye. I tillegg skulle det også gis forslag til delegater ved landsmøtet 2023. Valgkomiteen har som tidligere gjort en fantastisk jobb, og gleder oss over å se hvordan neste årsmøteperiode vil jobbe og hva vi vil jobbe med.

På tampen av møtet ble det også tildelt en liten utfordring, og resultatet vil dukke opp på vår facebookside like over påske.

Det ble overrekkelser av blomster, både til de gode innslagene på vår store dag, og til styremedlemmer som har gjort en fantastisk jobb til nå og de som har ytet litt ekstra for å få årsmøtet til å bli så vellykket som det gjorde, til dere alle ønsker vi igjen å si; tusen takk!

Nå går vi en ny og spennende årsmøteperiode i møte, og gleder oss over alle våre planer for å få gjennomført så mye som mulig av alt det vi ønsker.

Takk for et fint møte,

Pensjonistforbundet Østfold.