Årsmøtet 2022: Arild Bjørløw Nome gjenvalgt som leder

Arild Bjørløw Nome ble gjenvalgt som leder for ett år. Liv Krossøy ble gjenvalgt som nestleder for to år.

Rannveig Horntvedt underholdt med sang og gitarspill og ledet allsangen.

Rannveig Horntvedt underholdt med sang og gitarspill og ledet allsangen.

Torsdag den 24. februar avholdt foreningen årsmøte på Forsmannsenteret. Arild Bjørløw Nome ble gjenvalgt som foreningens leder for ett år og Liv Krossøy som nestleder for to år.

Nye styremedlemmer ble Gerd Brattås, Berthy Lie og Kristina Brinch, alle valgt for to år.

Sekretær John Arne Jensen, kasserer Per Nilsen og styremedlemmene Arne Habberstad og Johnny Olsrud var ikke på valg.

Etter informasjon, lett bevertning og sosial prat ble kvelden ble avsluttet med allsang ledet av Rannveig Horntvedt (bildet) som sang og spilte gitar.

Vedlegg

Vedlagt finner du protokollen for årsmøtet 2022 i underskrevet stand.

Protokoll fra årsmøte 2022 Undertegnet.pdf