Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅRSMØTET 2022

Årsmøtet skal avholdes på Haugestad onsdag 23. februar 2022 kl. 1630. Dokumentene til årsmøtet ser dere nedenfor.

Vedlegg

Innkalling til årsmøtet 2022

Innkallingen til årsmøtet 2022.PDF

Årsmelding 2021

Årsmeldingen 2021.pdf

Resultatregnskap 2021

Resultatregnskap 2021.PDF

Balanse 2021

Balanse 2021.PDF

Revisjonsrapport 2021

Revisjonsrapport 2021.PDF

Budsjettforslag 2022

Budsjettforslag 2022.PDF

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling.docx