Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøtet 2021 utsettes

Korona-situasjonen har gjort det veldig vanskelig å få gjennomført noen de arrangementene som styret i Pensjonistforbundet Fredrikstad ønsket. Det er noe vi beklager sterkt, men som vi ikke har noe herredømme over.

Det er tomt i møtelokalene for tiden

Det er tomt i møtelokalene for tiden

Vi har gjort flere forsøk på å få gjennomført vårt årsmøte også, men i styremøte 19. mai bestemte vi oss for å utsette det hele til årsmøtet i 2022. Bakgrunnen for vedtaket er at det ikke ville være mulig å gjennomføre et årsmøte før ut på høsten – og da ville det være lite tid for et eventuelt nytt styre å drifte foreningen fram til årsmøtet i 2022. Alle de valgte representantene har sagt seg villig til å stå fram til årsmøtet i 2022.

Styret har foreløpig satt opp følgende møterekke til høsten:

Mandag 30. august

Mandag 27. september

Mandag 25. oktober

Mandag 29. november

Vi håper sterkt at vi kan møtes å ha det koselig sammen igjen så snart det lar seg gjøre.

I mellomtiden kan dere lese den dokumentasjonen som vi hadde planlagt å legge fram for årsmøtet her: