Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøtet 2021 på Stange Gjestegård

Årsmøte, medlemsmøte og styremøte på samme dag

Årsmøtet ble gjennomført på Stange Gjestegård den 25.mai 2021.

Det var 31 medlemmer til stede.

Smittevernsregler ble fulgt.

Regnskapet viste et overskudd på kr.49 667-

Valget førte til at de nye styret ble slikt :

Leder :          Odd Frede Christensen

Nestleder:      Solveig Myrstad

Sekretær:       Berit Stange

Kasserer:       Lisbet Gran

Styremedlem : Grete Kihle

Styremedlem:  Lajla Brekke

Styremedlem:  Signe Svinsholt

1. varam.:       John Larsen

Årsmøtet ble gjennomført på Stange Gjestegård den 25.mai 2021. Det var 31 medlemmer til stede. Smittevernsregler ble fulgt. Regnskapet viste et overskudd på kr.49 667- Valget førte til at de nye styret ble slikt : Leder : Odd Frede Christensen Nestleder: Solveig Myrstad Sekretær: Berit Stange Kasserer: Lisbet Gran Styremedlem : Grete Kihle Styremedlem: Lajla Brekke Styremedlem: Signe Svinsholt 1. varam.: John Larsen