Årsmøtet 2021 på Stange Gjestegård

Årsmøte, medlemsmøte og styremøte på samme dag

Årsmøtet ble gjennomført på Stange Gjestegård den 25.mai 2021.

Det var 31 medlemmer til stede.

Smittevernsregler ble fulgt.

Regnskapet viste et overskudd på kr.49 667-

Valget førte til at de nye styret ble slikt :

Leder :          Odd Frede Christensen

Nestleder:      Solveig Myrstad

Sekretær:       Berit Stange

Kasserer:       Lisbet Gran

Styremedlem : Grete Kihle

Styremedlem:  Lajla Brekke

Styremedlem:  Signe Svinsholt

1. varam.:       John Larsen

Årsmøtet ble gjennomført på Stange Gjestegård den 25.mai 2021. Det var 31 medlemmer til stede. Smittevernsregler ble fulgt. Regnskapet viste et overskudd på kr.49 667- Valget førte til at de nye styret ble slikt : Leder : Odd Frede Christensen Nestleder: Solveig Myrstad Sekretær: Berit Stange Kasserer: Lisbet Gran Styremedlem : Grete Kihle Styremedlem: Lajla Brekke Styremedlem: Signe Svinsholt 1. varam.: John Larsen