Årsmøtet 2021

Pensjonistforbundet Østfold

torsdag 17. juni 2021 kl. 10.00

og herved innkalles det formelt til møtet.

Ifølge vedtektene velges det en-1 representant for hvert påbegynte 100- medlemmer, dog ikke mer enn tre-3 representanter fra hver forening.

Frammøte kl. 09.30 sted: Scandic City Fredrikstad

Det vil bli servert lunsj ca. kl. 12.00

NB! Dersom restriksjoner for fysiske møter videreføres, vil årsmøtet avholdes på teams slik som i fjor.

Frist for innsending av forslag er satt til 14. mai 2021 slik at styret kan behandle forslagene på styremøtet 18. mai.

Oversikt over deres valgte utsendinger til årsmøtet sendes til oss senest 

7. juni 2021.

Med vennlig hilsen

Styret i Pensjonistforbundet Østfold

Bjørn Eriksen

Fylkesleder

Maria Frydenlund

Fylkessekretær

Tlf: 69 001 444

E:post ostfold@pensjonistforbundet.no

Vedlegg

Her kan du se årsmøtepapirene 2021

Årsberetning 2020 - 2021.pdf

Dagsorden

1              Åpning

2              Konstituering

a.  Valg av dirigent

b.  Valg av referent

c.   Valg av 2 til å skrive under årsmøtereferatet

3              Årsberetning 2020

4              Regnskap 2020

5              Honorarer styret 2021

6              Handlingsprogram

7              Vedtekter

8              Innkomne forslag

9              Budsjett

10         Valg

11         Avslutning