Årsmøtet 1.mars

Årsmøtet 1.mars kl 18.00 på Holt bedhus

Torvild Valle, Arne Bjørnstad og Tora Ottersland mottar hedersbevis på Agder pensjonistforbunds årsmøte 2021.

Torvild Valle, Arne Bjørnstad og Tora Ottersland mottar hedersbevis på Agder pensjonistforbunds årsmøte 2021.

Program årsmøte:

  1. Velkommen
  2. Årsmøtet
  • Årsmelding
  • Regnskap og Budsjett
  • Valg
  • Program 2022

Etter "Kompe"! Tore Gustavsen viser bilder og forteller om historien til posten i Fiansvingen og postombringing.