Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøtet 1.mars

Årsmøtet 1.mars kl 18.00 på Holt bedhus

Torvild Valle, Arne Bjørnstad og Tora Ottersland mottar hedersbevis på Agder pensjonistforbunds årsmøte 2021.

Torvild Valle, Arne Bjørnstad og Tora Ottersland mottar hedersbevis på Agder pensjonistforbunds årsmøte 2021.

Program årsmøte:

  1. Velkommen
  2. Årsmøtet
  • Årsmelding
  • Regnskap og Budsjett
  • Valg
  • Program 2022

Etter "Kompe"! Tore Gustavsen viser bilder og forteller om historien til posten i Fiansvingen og postombringing.