Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøtereferat 2023

Årsmøtet dette året ble avholdt den 16. februar på Kafe Opsahl.

Styreleder åpnet møtet ved å ønske de 88 fremmøtte hjertelig velkommen. Deretter var det ett minutts stillhet til minne om medlemmer som har gått bort det sist året.

Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingar Huseby ble valgt til dirigent; Per Gathen til referent

Deretter ble årsmelding og regnskap opplest og godkjent. Forslag om at godtgjørelsen til styremedlemmene skulle være det samme som tidligere år ble også godkjent av årsmøtet.

Det var to innkomne forslag fra styret som ble fremlagt for årsmøtet:

1) "Styret i pensjonistforeningen foreslår at Eidsberg Pensjonistforening endrer navn til Pensjonistforeningen Mysen."

Etter en kortere diskusjon ble det med klart flertall vedtatt at avgjørelsen skal utsettes til neste årsmøte.

2) "Foreningens medlemsmøter avholdes siste torsdag i måneden kl. 14.00. Det er to møtefrie måneder om sommeren og en møtefri måned på vinteren".

Årsmøtet bestemte at medlemsmøtene fortsatt skal avholdes kl 17.00 siste torsdag i måneden.

Valgkomiteens forslag til nytt styre med komiteer ble vedtatt.

Det nye styret vil ha følgende sammensetning:

Leder: Ingar Huseby

Nestleder: Thore Volden

Kasserer: Eva Boehm Svendstad

Sekretær: Per Gathen

Styremedlemmer: Anne Jorun Elvestad

Marit Thingstad

Varamedlemmer: Kari Hylander

Frank Skaug

Revisor: Jorun Westerby

Vararevisor: Kjell Harry Olausen

Valgkomite: Ragnhild Bratli

Gunvor Havnaas

Wenche Johannessen

Per Gathen

Referent