Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøter i lokale lag og foreninger

I pandemiens tid. Hva gjør vi ?

Pensjonistforbundet uttalelse vedrørende lettelse i restriksjoner under pandemien.

Pensjonistforbundet uttalelse vedrørende lettelse i restriksjoner under pandemien.

Vi kan med dette opprettholde intensjonen i vedtektene med avvikling av årsmøter i lokalforeningene innen utgangen av februar og avvikling av fylkesårsmøter i mars måned.

Vi ber dere merke dere at:

  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet når en sitter i faste tilviste plasser. Det gjør det mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.
  • Det stilles krav om smittevernfaglig forsvarlig drift og krav til arrangør om å gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og at disse bør følges.
  • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern.
  • Det anbefales fortsatt å holde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Kilde: www.regjeringen.no   

På bakgrunn av dette vil Pensjonistforbundet opprettholde ordningen med å bidra økonomisk ved leie av egnede lokaler, slik at lokalforeningene kan avholde årsmøter under trygge forhold. Pensjonistforbundet dekker merkostnadene til de «nye lokalene» + evt. ekstrakostnader til mikrofoner, fremvisere ol. Vi dekker ikke kostnader til bevertning eller reise.

Skjema er vedlagt denne videresendte e-posten til lagene og send dette til Pensjonistforbundet v/ Jørn Karlsen – epost jorn.karlsen@pensjonistforbundet.no

 Vennlig hilsen Bjørg-Karin B. Buttedahl Kommunikasjonssjef

Tlf 99 44 55 29 www.pensjonistforbundet.no